Text: Öppna föreläsningar – Hartmut Stockter 10/3 13:30 2021