Covid-19

Information till kursdeltagare om coronaviruset 

Alla kursdeltagare och anställda vid Östra Grevie folkhögskola rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Folkhögskolan är fortsatt öppen men vi bedriver semidistansundervisning. De fysiska miljöerna är anpassade under denna period. Vi försöker få verksamheten att pågå i som vanligt i största mån vi kan, samtidigt som vi noggrant följer den fortsatta utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset.

Mer info för personal och deltagare finns på itslearning löpande.

Sidan uppdaterades den 29 oktober  2020.

Detta gör ÖG under höstterminen 2020:

Samtliga åtgärder utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Informationsskyltar är uppsatta runt om på folkhögskolan.
 • Städning har utökats i salar och allmänna utrymmen
 • Plexiglas är uppsatta vid samtliga servicediskar
 • Antalet platser i salarna samt bibliotek och matsalar har reducerats
 • Det finns engångshandskar och munskydd att tillgå om behov finnes

Övrigt:

 • Folkhögskolan är öppen via entrén måndagar till fredagar klockan 8.00 till klockan 16.30.
 • Klasschema och information om in- och utgångar finns att tillgå via It´s Learning.
 • För studerande i riskgrupper för Covid 19 görs individuella lösningar merinformation om detta finns att hämta på It´s Learning.

Ditt ansvar:

 • Följa Folkhälsomyndighetens (FHM) och folkhögskolans rekommendationer.
 • Social distansering – håll avstånd
 • Håll en god handhygien -Tvätta händerna ofta
 • Nys och hosta i armvecket
 • Stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom
 • Ta ansvar för dig själv och dina medstuderande.
 • Ta ansvar för dina studier oavsett om de sker fysiskt eller på distans.

Tveka inte att ta kontakt med din mentor, ämneslärare eller med någon av oss i ledningsgruppen om det är något du undrar över eller vill delge oss.

Trots att vi befinner oss i en speciell situation på grund av rådande pandemi utgår vi och gör allt för att din tid på Östra Grevie folkhögskola ska bli lärorik, underbar och minnesrik.

Inriktningsbeslut avseende höstterminen 2020

Östra Grevie folkhögskolas målsättning är att upprätthålla hög kvalitet i såväl utbildning som övriga delar av verksamheten och att våra deltagare ska kunna fullfölja sina studier enligt plan. Utöver detta ska vi i möjligaste mån bidra till en minskad smittspridning av Coronaviruset i samhället. Tyvärr råder fortfarande stor osäkerhet kring smittspridningen i Sverige vilket innebär att Östra Grevie folkhögskola även fortsatt kommer att följa regeringens och myndigheternas rekommendationer samtidigt som vi anpassar situationen till våra verksamheters behov.

Detta inriktningsbeslut ska vara vägledande vid planeringen av höstterminens verksamhet.

Östra Grevie är mån om att ha en god beredskap för att snabbt kunna hantera skiftande förutsättningar och nya rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Beslut

Ledningsgruppen beslutar mot bakgrund av ovanstående att

· ÖG bedriver utbildning på samtliga nivåer som semi-distans. Formen för undervisningen från semidistans till heldistans alternativt till fullt ut undervisning i folkhögskolans lokaler kan ändras under terminen. Semidistans på ÖG innebär att samtliga deltagare inte är på plats samtidigt.

· Avsteg kan medges för undervisning som kräver fysisk närvaro och som bedöms som nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen jämför t ex MusikTeater, Konst&Design samt Polispreparand. Dessa avsteg måste dock alltid följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minimera smittspridning. Rektor samråder och tar beslut om avsteg och riktlinjer tillsammans med utbildningsledare samt ansvariga kursledare.

· Beredskap ska därför finnas för distansundervisning oavsett om denna undervisning beror på schemaläggning eller på att behov (ex riskgrupp).

· Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer avseende hemarbete gäller på ÖG men information ska ske i samråd med respektive enhetsansvarig.

· Anmälan om sjukdom sker på samma sätt som tidigare det vill säga anmälan görs i Kontek samt till närmast ansvarig.

Alla har ett gemensamt ansvar av att hålla och hjälpa varandra och våra deltagare att följa FHMs och folkhögskolans rekommendationer.