Corona-info

Information till kursdeltagare om coronaviruset 

 

UPDATERING 21-03-18

Hej på er,

Jag har nu börjat få frågor från några av våra deltagare kring hur det kommer att se ut veckan efter påsk.

Vi i ledningen har beslutat att vi gör som vi gjorde i samband med februariveckan det vill säga fjärrundervisning veckan efter lovet. Endast de som bor på internatet och stannar på internatet under lovet kommer dock att ha tillträde till Östra Grevies fysiska miljöer ute i Östra Grevie både påsklovsveckan och veckan därpå.

Tänk på att det är samma regler som tidigare det vill säga samtliga studerande ska vara på plats i Skåne direkt efter påsklovet annars löper en ny fjärrvecka.

Vänliga hälsningar,

Susanne Andersson

Rektor, Östra Grevie folkhögskola

Vårterminen 2021.

Alla kursdeltagare och anställda vid Östra Grevie folkhögskola rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Folkhögskolan är fortsatt öppen men vi bedriver i nuläget, februari 2021, i möjligaste mån all undervisning som fjärr- eller distansundervisning med vissa undantag för deltagare som studerar på Musikteater samt Konst&Design. De fysiska miljöerna är anpassade under denna period. Vi arbetar aktivt med att både följa rådande restriktioner som att om alternativt när det är möjligt än mer öppna upp delar av verksamheten. Mer info för personal och deltagare finns på itslearning löpande.

Vi vill än en gång poängteras utöver ovan vidden av att Covidtesta sig vid minsta symptom.

 

 

 

Sidan uppdaterades den 18 mars  2021.

 

 

Information med anledning av rekommendationer i region Skåne fr 27/10

Vi har tagit del av Folkhälsomyndighetens och region Skånes rekommendationer och har där det är möjligt gjort ytterligare anpassningar vad avser era kurser. Information om anpassningar kommer ni att få av era respektive huvudlärare. Har ni frågor eller funderingar – kontakta er huvudlärare.

Var extra noga med att stanna hemma vid symptom, hålla social distansering, tvätta händerna och ta hand om er själva och varandra.

Ha ett fortsatt trevligt novemberlov.

Hälsningar,
Susanne, Sofia, Peter & Ellie
​​​​​​​Östra Grevie folkhögskola

Här på 1177.se kan du läsa mer om de nya rekommendationerna.

 

Detta gör ÖG:

Samtliga åtgärder utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Informationsskyltar är uppsatta runt om på folkhögskolan.
 • Städning har utökats i salar och allmänna utrymmen
 • Plexiglas är uppsatta vid samtliga servicediskar
 • Antalet platser i salarna samt bibliotek och matsalar har reducerats
 • Det finns engångshandskar och munskydd att tillgå om behov finnes

Övrigt:

 • Folkhögskolan är öppen via entrén måndagar till fredagar klockan 8.00 till klockan 16.30.
 • Klasschema och information om in- och utgångar finns att tillgå via It´s Learning.
 • För studerande i riskgrupper för Covid 19 görs individuella lösningar merinformation om detta finns att hämta på It´s Learning.

Ditt ansvar:

 • Följa Folkhälsomyndighetens (FHM) och folkhögskolans rekommendationer.
 • Social distansering – håll avstånd
 • Håll en god handhygien -Tvätta händerna ofta
 • Nys och hosta i armvecket
 • Stanna hemma vid eventuella sjukdomssymptom
 • Ta ansvar för dig själv och dina medstuderande.
 • Ta ansvar för dina studier oavsett om de sker fysiskt eller på distans.

Tveka inte att ta kontakt med din mentor, ämneslärare eller med någon av oss i ledningsgruppen om det är något du undrar över eller vill delge oss.

Trots att vi befinner oss i en speciell situation på grund av rådande pandemi utgår vi och gör allt för att din tid på Östra Grevie folkhögskola ska bli lärorik, underbar och minnesrik.

 

Inriktningsbeslut

Östra Grevie folkhögskolas målsättning är att upprätthålla hög kvalitet i såväl utbildning som övriga delar av verksamheten och att våra deltagare ska kunna fullfölja sina studier enligt plan. Utöver detta ska vi i möjligaste mån bidra till en minskad smittspridning av Coronaviruset i samhället. Tyvärr råder fortfarande stor osäkerhet kring smittspridningen i Sverige vilket innebär att Östra Grevie folkhögskola även fortsatt kommer att följa regeringens och myndigheternas rekommendationer samtidigt som vi anpassar situationen till våra verksamheters behov.

Detta inriktningsbeslut ska vara vägledande vid planeringen av höstterminens verksamhet.

Östra Grevie är mån om att ha en god beredskap för att snabbt kunna hantera skiftande förutsättningar och nya rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Beslut

Ledningsgruppen beslutar mot bakgrund av ovanstående att

· ÖG bedriver utbildning på samtliga nivåer som semi-distans. Formen för undervisningen från semidistans till heldistans alternativt till fullt ut undervisning i folkhögskolans lokaler kan ändras under terminen. Semidistans på ÖG innebär att samtliga deltagare inte är på plats samtidigt.

· Avsteg kan medges för undervisning som kräver fysisk närvaro och som bedöms som nödvändiga för att säkra kvalitet och progression i utbildningen jämför t ex MusikTeater, Konst&Design samt Polispreparand. Dessa avsteg måste dock alltid följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minimera smittspridning. Rektor samråder och tar beslut om avsteg och riktlinjer tillsammans med utbildningsledare samt ansvariga kursledare.

· Beredskap ska därför finnas för distansundervisning oavsett om denna undervisning beror på schemaläggning eller på att behov (ex riskgrupp).

· Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer avseende hemarbete gäller på ÖG men information ska ske i samråd med respektive enhetsansvarig.

· Anmälan om sjukdom sker på samma sätt som tidigare det vill säga anmälan görs i Kontek samt till närmast ansvarig.

Alla har ett gemensamt ansvar av att hålla och hjälpa varandra och våra deltagare att följa FHMs och folkhögskolans rekommendationer.

Covid-19

Skip to content