Sök höstens utbildningar from. 1 februari!

Den 1 februari kan du söka till utbildningar inom Konst & design, Musikteater, Turism, lärarassistens samt Polishögskoleförberedande kurs.

Till Konst & Design söker du med arbetsprover. Instruktioner för hur arbetsproverna ska se ut varierar från utbildning till utbildning. Den 1 februari lägger vi ut instruktioner på respektive utbildningssida.

Till Musikteaterutbildningen gör du ett scenprov 22-23 maj 2018. Texter för monolog och sång lägger vi ut på utbildningssidan den 1 februari. Du kan söka till Musikteaterutbildningen fram till den 6 april.

Lärarassistentutbildningen har nya antagningskrav, (se utbildningssida) samt nytt intervjumoment i samband med ansökan.

 

Välkommen med din ansökan!

Sök höstens utbildningar from. 1 februari!

Affisch till Musikteaters föreställning
Redan Dags

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content